خرید فرش 1500 شانه

  • نیاز های صنعت فرش ایران

    نیاز های صنعت فرش ایران

    کسانی که دستی در بافت فرش ماشینی دارند میدانند که این روزها به زودی ماراتون عرضه فرش 1500 شانه و 1600 شانه میان کارخانه جات فرش ماشینی شروع خواهد شد

  • فرش 1500 شانه تراکم 4500

    فرش 1500 شانه تراکم 4500

    سیستم بافت فرش 1500 شانه در حال حاضر انحصارا در اختیارشرکت وندویل بلژیک با کد فنی HCIX2 میباشد .سیستم بافت