فرش چند شانه خوب است

  • اطلاعیه مهم (شناخت تراکم های واقعی فرش )

    اطلاعیه مهم (شناخت تراکم های واقعی فرش )

    با توجه به شرایط اقتصادی این روزهای کشور و افت رونق بازار در همه اصناف سعی شده به هر روشی که هست کالای خود را بفروشند .این مورد در زمینه فرش هم صادق است .متاسفانه ...