طرح فرش

  • نام گذاری طرح و نقشه فرش

    نام گذاری طرح و نقشه فرش

    بارها دیده شده که هموطنان عزیز برای خرید فرش به فروشگاهها مراجعه  میکنند و طرحی ميپسندند .اسم مدل فرش را از فروشنده فرش میفروشند ....