قيمت فرش ماشيني

  • تغییر قیمت فرش از مورخه 96/02/01

    تغییر قیمت فرش از مورخه 96/02/01

    به دليل افزايش قيمت مواد اوليه و افزايش هزينه هاي توليد از مورخه 1396/02/01 قيمت به شرح زير اعمال خواهد شد تا بروز رساني كامل سايت قيمتها را در ادامه مطلب ملاحظه فرماييد