بالاترین تراکم فرش

  • فرش 1500 شانه تراکم 4500

    فرش 1500 شانه تراکم 4500

    سیستم بافت فرش 1500 شانه در حال حاضر انحصارا در اختیارشرکت وندویل بلژیک با کد فنی HCIX2 میباشد .سیستم بافت