فرش کاشان . تولید تکمیل و عرضه مستقیم انواع فرش ماشینی
محتوا

با توجه به نوسانات قیمت ارز و رابطه مستقیم آن با مواد اولیه تولید فرش ماشینی لیست قیمت انواع فرش ماشینی در3 سایز اصلی در زیر به روز رسانی خواهد شد برای به دست اوردن قیمت سایزها قیمت فرش 12 متری در هر دسته را تقسیم بر متراز مورد نظر فرمایید .

 

فرش 1200 شانه  

6 متری : 1.550.000 تومان 

9 متری : ​2.​​350.000 تومان 

12 متری : ​​3.050.000 تومان 

 

 

فرش 1000 شانه  

6متری : 1.500.000 تومان 

9متری  : ​2.​220.000 تومان 

12 متری : ​2.900.000 تومان 

 

فرش 700 شانه 12 رنگ 

6 متری : 1.350.000 تومان 

9 متری : 2.000.000 تومان 

12 متری : ​2.​​550.000 تومان 

 

فرش 700 شانه 10 رنگ 

6 متری :1.300.000 تومان 

9 متری : 1.950.000 تومان 

12 متری : ​2.500.000 تومان 

 

فرش 700 شانه 8 رنگ 

6 متری : 1.200.000تومان 

9 متری :1.800.000 تومان 

12 متری : ​2.250.000 تومان 

 

فرش طرح 700 شانه 8 رنگ 100٪ اکرولیک

 

6 متری : 950.000 تومان 

9 متری : 1.​450.000 تومان 

12 متری : 1.850.000 تومان 

 

1200 شانه گل برجسته 

6 متری : ​​1.600.000 تومان

9متری : ​2.​400.000 تومان

12 متری : ​3.​150.000 تومان 

 

1000 شانه گل برجسته

6 متری : 1.550.000 تومان 

9 متری : ​2.300.000 تومان 

12 متری : ​​​3.​000.000 تومان

 

شایان ذکر است احتمال افزایش قیمت حداقل 20 ٪ نسبت به قیمتهای فوق به زودی خواهد بود .با ثابت شدن قیمتها کل سایت به روز رسانی خواهد شد.